Комунальний заклад
"ТЕРИТОРІЯ ДОБРА"

Прийом дітей

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 01.08.2018 №831 ''Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти".

До навчально-реабілітаційного центру приймаються діти дошкільного і молодшого шкільного віку віком від 3 (трьох) до 12 (дванадцяти) років.

В групи соціально-педагогічної реабілітації для дітей з важкими вадами психічного, фізичного і мовленнєвого розвитку на виховання зараховуються діти віком від 4 (чотирьох) до 14 (чотирнадцяти) років. 

В заклад приймаються розумово відсталі діти за соціальним статусом:                                                

–              діти-сироти;

–              діти, відібрані у батьків за рішенням суду;

–              діти, батьки яких позбавлені батьківських прав чи (або) засуджені, перебувають під арештом у період слідства, визнані недієздатними, перебувають на тривалому лікуванні, а також батьків, місце перебування яких невідомо, чи з інших причин не беруть участі в утримані та вихованні своїх дітей;

–              підкинуті та безпритульні діти, які перебували  впритулках для неповнолітніх, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей;

–              за рішенням органів державної виконавчої влади до закладу приймаються тимчасово діти з неповних, соціально та функціонально неспроможних сімей;

–              батьківські діти.

 

Зарахування дітей до закладу проводиться наказом директора на підставі таких документів:

–              направлення управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації;

–              свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що засвідчує вік дитини, за відсутності свідоцтва;

–               відповідних медичних документів про стан здоров’я;

–              результату обстеження дитини, виданого відповідним інклюзивно-ресурсним ценром;

–              акта первинного обстеження умов життя дитини;

–              відомостей про батьків або осіб, які їх замінюють (копії свідоцтва про смерть батьків, хворобу, розшук батьків, вирок або рішення суду та інші документи, що підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей);

–              довідки про наявність і місце проживання братів, сестер та інших близьких родичів;

–              опису належного дитині майна, відомостей про осіб, які відповідають за його збереження (для дітей які мають статус);

–              документів про наявність та закріплення житлової площі за дитиною (для дітей які мають статус);

–              документів про успадкування житлової площі та майна (для дітей які мають статус);

–              довідки з пенсійного фонду про призначення пенсії дитині, пенсійної книжки, копії ухвали суду про стягнення аліментів;

–              ідентифікаційного коду дитини (для дітей які мають статус);

–              повідомлення про взяття дитини на первинний облік органом опіки і піклування (для дітей які мають статус);

–              ощадної книжки дитини (для дітей які мають статус).

 

Батьки або особи, які їх замінюють, для зарахування дітей до навчально-реабілітаційного центру подають такі документи:

-       заяву на ім’я директора;

-       направлення управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації;

–      витяг з результату обстеження дитини, виданий відповідним інклюзивно-ресурсним центром;

-        

-       медичну карту дитини (форма – 026/0);

-       результати медичного обстеження з основних захворювань;

-       довідку від лікаря-психіатра про стан психічного здоров’я дитини;

-       карту профщеплень (форма 063/0);

-       довідку дільничного лікаря про відсутність інфекційних захворювань у помешкані, де проживає дитина (дійсна протягом 3 днів);

-       лабораторні аналізи: крові, сечі (дійсні протягом 1 міс.), на дифтерію (дійсні протягом 10 днів), кишкову інфекцію, ентеробіоз дійсні 7 днів);

-       довідку з місця роботи батьків або осіб, які їх замінюють;

-       довідку з домоуправління, ЖЕКу або сільської ради про склад сім’ї;

-       особову справу учня та характеристику з попереднього місця навчання;

 

 

Загальними протипоказаннями для зарахування до навчально-реабілітаційного центру є:

-      інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

-      бацилоносіння (стосовно дифтерії та кишкових інфекцій);

-      всі заразні та паразитарні хвороби очей і шкіри;

-      туберкульоз легенів та інших органів;

-      епілепсія (приступи частіше 1 р. в місяць);

-      імбіцильність, ідіотія;

-      тяжкі форми енурезу.

За дитиною зберігається місце в навчально-реабілітаційному центрі:

–              на час хвороби;

–              на час санаторного лікування;

на час літнього періоду (до 75 днів).

 

 

Вихованці мають право на:

–              рівний доступ до якісної дошкільної освіти та отримання кваліфікованої корекційно-відновлювальної допомоги;

–              медичну та соціальну допомогу згідно з чинним законодавством;

–              повноцінне якісне харчування;

–              збереження родинних стосунків;

–              безпечні і нешкідливі умови проживання, виховання, навчання і праці;

–              отримання кваліфікованої допомоги в навчанні, корекції психофізичного розвитку;

–              оздоровлення, відпочинок, організоване дозвілля у вихідні, святкові та канікулярні дні;

–              захист своїх особистих, житлових і майнових прав;

–              розвиток своїх творчих здібностей та інтересів через участь у виставках, конкурсах тощо;

–              користування навчально-виробничою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

–              вільне вираження поглядів, переконань;

–               захист від будь-яких форм експлуатації, психічного, фізичного та інших видів насильства з боку працівників, опікунів, піклувальників, вихованців, які порушують їх права, честь і гідність;