Комунальний заклад
"ТЕРИТОРІЯ ДОБРА"

Структура та органи управління

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

Навчально-реабілітаційний центр в с. Ясининичі

Рівненської обласної ради

Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, бланк зі своєю назвою, ідентифікаційний код.

1. Керівництво закладом освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статутом та трудовим договором. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах своїх повноважень.

2. Керівник закладу освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти, затвердженим Рівненською обласною радою.

 

 

  • Оксимчук Олександр Дмитрович директор Навчально-реабілітаційного центру в с. Ясининичі Рівненської обласної ради.
  • Кудря Оксана Миколаївна заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель-дефектолог, спеціаліст вищої категорії.
  • Кобзаренко Олександр Анатолійович інженер з охорони праці.