Комунальний заклад
"ТЕРИТОРІЯ ДОБРА"

Робочий навчальний план

None

В навчально-реабілітаційному центрі в с.Ясининичі Рівненської обласної ради для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку -  інтелектуальними порушеннями у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення у 2023-2024 навчальному році планується створити  1-А, 1-Б класи (для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та важкого ступеня у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення), 2 клас (для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та важкого ступеня у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення), 3клас (для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та важкого ступеня в поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення) і 4 клас (для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та важкого ступеня в поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення), в яких навчатиметься орієнтовно 28 учнів. В закладі навчаються діти з інтелектуальними порушеннями легкого, помірного та важкого ступенів. Всі учні потребують корекції тяжких порушень мовлення.

        Робочий навчальний план для учнів 1 - 4 класів комунального закладу

навчально-реабілітаційного центру в с. Рівненської обласної ради на 2023/2024 навчальний рік розроблений згідно Типової освітньої програми початкової  освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 26.07.2018р. №814 ( із змінами у додатки згідно наказу Міністерства освіти і науки  від 16.08.2018р. №917, додаток 16).

      Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти.

      Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх спеціальних закладів загальної середньої освіти та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової.

      Додаткові години варіативної складової навчального плану використовуються на додаткові години на предмети інваріантної складової та на додаткові години корекційно - розвиткової роботи:

1- А  клас,  1- Б  клас

-         1 год. на предмет «Формування навичок читання і письма»,

-         1 год. на предмет «Формування елементарних математичних уявлень»,

-         1 год. на предмет «Логопедичні заняття»,

-         2 год. на предмет «Альтернативна комунікація»;

2 клас  

-         1 год. на предмет «Формування навичок читання і письма»,

-         1год. на предмет «Формування елементарних математичних уявлень»,

-         1 год. на предмет «Соціально-побутове орієнтування»,

-         1 год. на предмет «Логопедичні заняття»,

-         2 год. на предмет «Альтернативна комунікація»;

3 клас

-         1 год. на предмет «Формування навичок читання і письма»,

-         1год. на предмет «Формування елементарних математичних уявлень»,

-         2 год. на предмет «Соціально-побутове орієнтування»,

-         1 год. на предмет «Логопедичні заняття»,

-         2 год. на предмет «Альтернативна комунікація»;

 4- клас

-         1 год. на предмет «Формування навичок читання і письма»,

-         1год. на предмет «Формування елементарних математичних уявлень»,

-         2 год. на предмет «Соціально-побутове орієнтування»,

-         1 год. на предмет «Логопедичні заняття»,

-         2 год. на предмет «Альтернативна комунікація».

 

     Зміст корекційно - розвиткових занять спрямований на вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів і реалізується через корекційні заняття: «Ритміка», «Логопедичні заняття», «Психомоторний та сенсорний розвиток», «Альтернативна комунікація».                                                                                                                    

      Для розвитку і подолання порушень мовлення (усного та писемного), дихання та голосу, попередження можливих вторинних розладів, навчальним планом передбачені логопедичні заняття  у 1-4 класах - 2 (+1) год. на тиждень у кожному класі.

      Мета корекційно - розвиткової роботи з дітьми, які мають інтелектуальні порушення помірного та важкого ступеня: соціальна адаптація, корекція порушень розвитку, загальний фізичний розвиток у відповідності з їх можливостями.

      Години корекційно-розвиткових занять не враховуються при визначенні гранично допустимого тижневого навантаження учнів.

      Повноцінність початкової освіти дітей з інтелектуальними порушеннями у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення, забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових робочого навчального плану. 

     Корекційно-розвиткову роботу проводять спеціалісти закладу: вчителі, вчителі-логопеди, практичний психолог, вчитель фізичної культури, вчитель ритміки.

      Навчальний план зорієнтований на роботу за п’ятиденним навчальним тижнем.

     Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 01 вересня по 22 грудня 2023 р.

ІІ семестр – з 09 січня по 31 травня 2024 р.

Проведення навчальних екскурсій здійснюється протягом навчального року.     

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

- осінні – 23 жовтня по 29 жовтня ;

- зимові – 23 грудня по 08 січня; 

- весняні – 25 березня по 31 березня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця розподілу навчального часу між навчальними предметами             у 1, 2, 3, 4 класах (для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступенів у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення) навчально-реабілітаційного центру в с.Ясининичі Рівненської обласної ради на 2023-2024 навчальний рік

 

           Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1-А

1-Б

2

3

4

Мовно-літературна

Формування навичок читання і письма

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

Математична

Формування елементарних математичних уявлень

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

Природнича

 

Соціальна і здоров’язбережувальна

 

Громадянська та історична

 

Я досліджую світ

 

Соціально-побутове орієнтування

 

3

 

2

 

3

 

2

 

3

 

2+1

 

 

 

3

 

2+2

 

3

 

2+2

Технологічна

Предметно-практичне навчання

2

2

2

2

2

Інформатична

Мистецька

Розвиток художньо-естетичних навичок

2

2

2

2

2

Фізкультурна

Адаптивна фізична культура

3

3

3

3

3

Разом:

 

18+2

18+2

18+3

18+4

18+4

Корекційно-розвиткові заняття

Психомоторний та сенсорний розвиток

3

3

3

3

3

Логопедичні заняття

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

Ритміка

1

1

1

1

1

Альтернативна комунікація

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

-5

-5

-6

-7

-7

Гранично допустиме навчальне навантаження        ( без корекційно - розвиткових занять)

20

20

21

22

22

Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових

31

31

32

33

33

 

 

Директор                                                   Олександр ОКСИМЧУК