Комунальний заклад
"Ясининицький навчально-реабілітаційний Центр"

Робочий навчальний план

None

 

В комунальному закладі «Ясининицький навчально-реабілітаційний центр» Рівненської обласної ради для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку -  інтелектуальними порушеннями у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення на 2021-2022 навчальний рік планується створити 1-й клас (для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та важкого ступеня у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення), 2 клас (для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та важкого ступеня у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення), 3клас (для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та важкого ступеня в поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення), 4-А клас (для дітей з інтелектуальними порушеннями легкого ступеня в поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення)  і 4-Б клас (для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та важкого ступеня в поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення) , в яких навчатиметься орієнтовно 30 учнів. В закладі навчаються діти з інтелектуальними порушеннями легкого, помірного та важкого ступеня. Всі учні потребують корекції тяжких порушень мовлення.

          

       Робочий навчальний план для учнів 1 - 4 класів комунального закладу «Ясининицький навчально-реабілітаційний центр» Рівненської обласної ради на 2021/2022 навчальний рік розроблений згідно Типової освітньої програми початкової  освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 26.07.2018р. №814 ( із змінами у додатки згідно наказу Міністерства освіти і науки  від 16.08.2018р. №917).        Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти. Навчальний план  передбачає  реалізацію освітніх галузей базового навчального плану Державного стандарту через навчальні предмети. Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні , обов’язкову для всіх спеціальних закладів загальної середньої освіти та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової.

       Додаткові години варіативної складової навчального плану використовуються на додаткові години на предмети інваріантної складової та та  додаткові години корекційно-розвиткової роботи:

1 клас – 1 год. на предмет «Формування навичок читання і письма», 1 год. на предмет «Формування елементарних математичних уявлень», 1 год. на предмет «Логопедичні заняття», 2 год. на предмет «Альтернативна комунікація»;

2 клас –1 год. на предмет «Формування навичок читання і письма», 1год. на предмет «Формування елементарних математичних уявлень»,  1 год. на предмет «Соціально-побутове орієнтування», 1 год. на предмет «Логопедичні заняття», 2 год. на предмет «Альтернативна комунікація»;

3 клас –1 год. на предмет «Формування навичок читання і письма», 1год. на предмет «Формування елементарних математичних уявлень»,  2 год. на предмет «Соціально-побутове орієнтування», 1 год. на предмет «Логопедичні заняття», 2 год. на предмет «Альтернативна комунікація»;

 4-Б клас –1год. на предмет «Формування елементарних математичних уявлень»,  2 год. на предмет «Соціально-побутове орієнтування», 1 год. на предмет «Логопедичні заняття», 3 год. на предмет «Альтернативна комунікація»;

         4-А клас – 1 год. на  предмет «Українська мова та літературне читання»,       1 год. на  предмет «Математика», 1 год. на предмет «Соціально-побутове орієнтування».

 

     Зміст корекційно - розвиткових занять спрямований на вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів і реалізується:                                                                                                         у 4-А класі (для дітей з інтелектуальними порушеннями легкого ступеня) через навчальні предмети: «Розвиток мовлення», «Лікувальна фізкультура», «Ритміка», «Соціально-побутове орієнтування»;                                                                         у 1, 2, 3, 4-Б класах (для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного і тяжкого ступеня)  через корекційно-розвиткові заняття: «Ритміка», «Логопедичні заняття», «Психомоторний та сенсорний розвиток», «Альтернативна комунікація»;                                                                                                                    

      Для розвитку і подолання порушень мовлення (усного та писемного), дихання та голосу, попередження можливих вторинних розладів, навчальним планом передбачені корекційні заняття з розвитку мовлення  ( у 4-А класі для дітей з інтелектуальними порушеннями легкого ступеня у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення – 4 год. на тиждень та логопедичні заняття: (у 1, 2,  3, 4-Б класах  для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та важкого ступеня у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення) – 2+1 год. на тиждень у кожному класі.

      Мета корекційно- розвиткової роботи для дітей з інтелектуальними порушеннями: психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень.

      Основними завданнями корекційно- розвиткової роботи є: розвиток і корекція всіх психічних процесів, сприяння психологічній адаптації та соціальній реабілітації.

      У роботі з дітьми, які мають інтелектуальні порушення помірного та важкого ступеня, основними завданнями корекційно-розвиткової роботи є соціальна адаптація, корекція порушень розвитку, загальний фізичний розвиток у відповідності з їх можливостями.

      Години корекційно-розвиткових занять не враховуються при визначенні гранично допустимого тижневого навантаження учнів.

      Повноцінність початкової освіти дітей з інтелектуальними порушеннями у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення, забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових робочого навчального плану. 

        Корекційно-розвиткову роботу проводять спеціалісти закладу: вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичний психолог, вчитель фізичної культури, вчитель ритміки.

      Навчальний план зорієнтований на роботу за п’ятиденним навчальним тижнем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця розподілу навчального часу між навчальними предметами у        4-А класі (для дітей з інтелектуальними порушеннями легкого ступеня у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення) комунального закладу «Ясининицький навчально-реабілітаційний центр» Рівненської обласної ради  на 2021-2022 навчальний рік

Освітні галузі

Предмети

 Кількість годин

 на тиждень у класах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Мовно-літературна

Українська мова і літературне читання

7+1

Математична

Математика

4 +1

Природнича

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

 

 

Я досліджую світ

 

 

 

 

4

 

 

 

  Технологічна

Трудове навчання

2

Інформатична

Мистецька

 

Образотворче мистецтво

1

Музичне мистецтво

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

 Усього:

22+2

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток мовлення

4

Лікувальна фізкультура

1

 Ритміка

1

Соціально-побутове орієнтування

2 +1

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

 

-3

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

22

Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових

33

     

 

 

Таблиця розподілу навчального часу між навчальними предметами             у 1, 2, 3, 4-Б класах (для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступенів у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення) комунального закладу  «Ясининицький навчально-реабілітаційний центр» Рівненської обласної ради на 2020-2021 навчальний рік

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4-Б

Мовно-літературна

Формування навичок читання і письма

4+1

4+1

4+1

4

Математична

Формування елементарних математичних уявлень

2+1

2+1

2+1

2+1

Природнича

Соціальна  і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Я досліджую світ

 

Соціально-побутове орієнтування

 3

 

2

3

 

2+1

3

 

2+2

 

3

 

2+2

 

Технологічна

Предметно-практичне навчання

2

2

2

2

Інформатична

Мистецька

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Музичне мистецтво

1

1

1

1

Фізкультурна

Адаптивна фізична культура

3

3

3

3

Разом:

 

18+2

18+3

18+4

18+3

Корекційно-розвиткові заняття

Психомоторний та сенсорний розвиток

3

3

3

3

Логопедичні заняття

2+1

2+1

2+1

2+1

Ритміка

1

1

1

1

Альтернативна комунікація

2+2

2+2

2+2

2+3

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

-5

-6

-7

-7

Гранично допустиме навчальне навантаження        ( без корекційно - розвиткових занять)

20

21

22

22

Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових

31

32

 

33

33